ASOSIASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI ISLAM (APPTIS) JAWA TIMUR

Periode 2017-2019

Dewan Penasehat
 • Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

          (Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.)

 • Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Sunan Ampel Surabaya

           ( Dra. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D.)

 • Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Tulungagung

          (Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.)

 •  Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Jember   

           (Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag.)

 • Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Ponorogo  

          (Dr. Basuki, M.Pd.)

 • Wakil Ketua Bidang Akademik IAIN Kediri                     

           (Dr. H. Ahmad Subakir M.Ag)

 • Wakil Ketua Bidang Akademik IAIN Madura          

            (Dr. H. Nor Hasan, M.Ag.)

 • Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV

(Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.)

 

Dewan Pembina
 • Dra. Imas Maesaroh, MLib., PhD. (UIN Sunan Ampel Surabaya)
 • Drs. Bukhori, M.M. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Drs. H. Moh. Mansyur, M.M. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Faizuddin Harliansyah, MIM. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

 • H. Kardi, S.Ag., SS., M.Hum. (IAIN Ponorogo)

 

 Dewan Pertimbangan Kode Etik
 •  Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I. (UIN Sunan Ampel Surabaya)
 •  Dr. Hasbullah Hilmi, S.Ag., SS. (UIN Sunan Ampel Surabaya)
 •  Ilham Mashuri, S.Ag., SS., M.H. (IAIN Kediri)
 •  Dr. Irma Soraya, M.Pd. (UIN Sunan Ampel Surabaya)
 •  Abdul Muis, M.Si. (IAIN Jember)
Ketua Umum

Mufid, S.Ag., SS., M.Hum.  (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Wakil Ketua

Komarudin, S.Ag., SS., M.Hum. (IAIN Kediri)

Sekretaris Umum

Ummi Rodliyah, S.Ag., S.IPI., M.Hum. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Wakil Sekretaris

Alwan Wibawanto, S.Th.I., S.IP. (IAIN Ponorogo)

Bendahara

Tutil Sulistyorini, S.IP. (IAIN Jember)

 
Bidang Teknologi Informasi
 
Ketua Bidang

Muhammad Hamim, S.Kom. (IAIN Kediri)

Anggota
 • Karis Willy, S.Kom. (IAIN Ponorogo)

 • Joko Susilo (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Alexander Malik Hidayatullah, S.Kom. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

 • Haryono, S.Pd.I. (IAIN Jember)

 • Qori’ Wahyudi, S.I.Pust. (IAIN MAdura)

 • Anas Junaedi, ST (IAIN Tulungagung)

 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
Ketua Bidang

Aisatun Nurhayati, S.Ag., M.IP. (IAIN Jember)

Anggota
 • Basit Aulawi, S.Pd., S.IPI. (IAIN Kediri)

 • Mufidatul Husna, S.Ag. (IAIN Jember)

 • Hary Supriyatno, S.Ag. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Ashari, M.Pd. (IAIN Ponorogo)

 • Heni Kurnia Ningsih, SIP (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

 • Indar Ristamonika Erdiana, S.Hum. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Bidang Penelitian dan Publikasi
 
Ketua Bidang

Ari Zuntriana, S.Sos. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Anggota
 • Isna Fistiyanti, S.Sos. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Eny Supriati, S.IP. (IAIN Ponorogo)

 • Sulaiman, S.Ag. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Dian Anesti, SIIP (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

 • Aris Hamidah, SIPI, MM. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Lulu Rif Atin, S.IIP (IAIN Madura)

Bidang Penguatan Organisasi dan Advokasi
 
KetuaBidang

Hairul Agust Cahyono, S.Sos., S.IPI., M.Hum. (IAIN Madura)

Anggota
 • Drs. Habib, M.M. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Asnah Yuliana, SH. (IAIN Ponorogo)

 • Nurjanah, SH. (IAIN Ponorogo)

 • Erma Awalien Rochmah, S.E. (IAIN Tulungagung)

 • Muhammad Bahtiar Aman, S.E. (IAIN Kediri)

 • Naili Rohmah Iftitah, S.H.I., P.Pd.i (IAIN Madura)

 • Wahyuningtyas, Amd. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Bidang Promosi dan Kerjasama
 
KetuaBidang

Drs. Samsul Huda, M.Pd.I (IAIN Tulungagung)

Anggota
 • Suprapto, S.Pd.I. (UIN Sunan Ampel Surabaya)

 • Imam Yanuar, S.Pd. (IAIN Kediri)

 • Mujiati, SE. (IAIN Ponorogo)

 • Antis Rahmayanti (IAIN Ponorogo)

 • Zulaikha, A.Md. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

 • Anhari Putra Laksana (IAIN Jember)